عکس هایم

همیشه میگفتم برای من همون نیم رخ صورتت که اون روز عاشقم کرد بسه، ینی آفتاب بیفته و همین قسمت صورتتو روشن کنه و بدرخشه تا بازم اون حس عاشقونه تو دلم تازه بشه. ولی خب، اون روز که رو به روم وایسادی و خندیدی فهمیدم حسّای عاشقونه باهم فرق دارن. ینی نیمرخ یجوری دلبری …

ادامه مطلب نیم رخت مست کرد…