مهر ۲۶, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for مهر ۲۶, ۱۳۹۱.

فرق دیروز و امروز در یک حرف بود دیروز میخواندم: هم چون تو در دنیا نباشد و امروز می خوانم: کم چون تو در دنیا نباشد…

ادامه مطلب کم نباشد!

کسی هست که تو را میخاهد ولی حسی نسبت به او نداری و بی اعتنایی می کنی و کسی هست که تو او را میخاهی ولی نمی فهمد و بی اعتنایی می کند این دو را با هم قیاس می کنی و می بینی آنکه تو را میخاهد چقدر سرتر است از آنی که تو …

ادامه مطلب دل را!

هرشب چشم میدوزم به تو و رویِ از حجاب بیرون مانده ات دلم میسوزد برایت وقتی خیل چشمک زدنهای ستارگان عریان را می بینم که شبها همه رو به تو موذیانه چشمک میزنند و دلم بحال خودم میسوزد که من  اینجا این پایین بدون ماهم مانده ام و تو آن بالا میان این همه ستاره …

ادامه مطلب ماه گردون!