آذر ۲۰, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for آذر ۲۰, ۱۳۹۱.

باز هم جر و بحث است، صدایشان خواب را از چشمانمن ربوده، دل و جغرافیا و منطق و فرهنگ و چند نفر دیگر هم در این بحث به چشم می خورند، و تویی که میانشان دست به دست می شوی… و آخر نمی دانم به چه نتیجه ای خواهند رسید آیا تو را به من …

ادامه مطلب جر و بحث