آذر ۲۲, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for آذر ۲۲, ۱۳۹۱.

من و… شب و… شمع و… ساعت و… و دستکش هایت… اینجا کنار یادت ایستاده ایم و در حسرت دست هایت نازش را می کشیم که مُقُر بیاید کجا رفته ای…

ادامه مطلب من و… یادت