آذر ۲۶, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for آذر ۲۶, ۱۳۹۱.

سر در نمی آورم با درس هایی که من خوانده ام مطابقت ندارد، جور در نمی آید! قسمتی اینجا کنار من، حتی درون من، و قسمتی دور از من… خیلی دور… قلبت اینجا کنار من می تپد، ولی چشم و دستانت اینجا نیستند صدایت در گوش من است، ولی خودت… این چه وجودیست که هر …

ادامه مطلب تکه تکه