بهمن ۷, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for بهمن ۷, ۱۳۹۱.

ضمیرها برای نشان دادن به کار می روند و تو نیازی به ضمیر نداری تویی که درون منی,با منی,خود منی… اشاره نمیخواهی! تویی که ضمیر نیست تویی که من است منی که توست… اینجا همه چیز یکجا جمع شده است!

ادامه مطلب من و تو