بهمن ۹, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for بهمن ۹, ۱۳۹۱.

باران می بارد… قطره ها بر پنجره ی اتاق خودکشی می کنند؛ و شعله سرد شومینه ی اتاق، آبی می سوزد. و من، تنها، روی این صندلی یکنفره، روبروی آن صندلی خالی که جای تو بود؛ زل میزنم به فنجان قهوه ای، که تلخ می کرد مذاقمان را، و شیرین می کرد زندگیمان را…

ادامه مطلب شومینه