بهمن ۲۷, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for بهمن ۲۷, ۱۳۹۱.

همچو چشمت میان پلکهایتآن زبانت میان لبهایتکرده آشفته ام چو بیدی کهباد و باران گذشته از یادش…

ادامه مطلب تمثال