فروردین ۱۲, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for فروردین ۱۲, ۱۳۹۲.

حال و روزمان شده است دنیای چراغ های سر چهارراه! من که سبز می شوم رنگ و رویت قرمز می شود! تو که چراغ سبز نشان می دهی چراغ مرا قرمز می کنند…

ادامه مطلب چراغ

قــرار مــن تـــویــی چــو نـبـاشــی قــرار خـواهـد رفــــتــــ…

ادامه مطلب قرار