خرداد ۷, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for خرداد ۷, ۱۳۹۲.

کاری به دیروز ندارم غصه ی فردا را هم نمی خورم ولی قول بده همه ی امشب های عمرم را کنارم باشی…

ادامه مطلب امشب…