You are browsing the site archives for .

در غیابت سعی می کنم باز عاشق شوم حالا که نمی بینی عاشق شدن آسانتر است ولی خاطراتت سرک می کشند روی خیانت ندارم…

ادامه مطلب سرک

به خودت رحم نمی کنی به منم که رحم نمی کنی تنها چیزی که برایت عزیز است این یادهای مانده است من نمی دانم چرا خاطراتمان را بیشتر از من دوست داری

ادامه مطلب خاطره

تو یک شوک مهیبی بر تارک تپش رو به زوال زندگی زیر ماسک تنفس محبت به امید رهایی از کمای تنهایی…

ادامه مطلب شوک!