دی ۵, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for دی ۵, ۱۳۹۲.

به خودت رحم نمی کنی به منم که رحم نمی کنی تنها چیزی که برایت عزیز است این یادهای مانده است من نمی دانم چرا خاطراتمان را بیشتر از من دوست داری

ادامه مطلب خاطره

تو یک شوک مهیبی بر تارک تپش رو به زوال زندگی زیر ماسک تنفس محبت به امید رهایی از کمای تنهایی…

ادامه مطلب شوک!