دی ۲۸, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for دی ۲۸, ۱۳۹۲.

در غیابت سعی می کنم باز عاشق شوم حالا که نمی بینی عاشق شدن آسانتر است ولی خاطراتت سرک می کشند روی خیانت ندارم…

ادامه مطلب سرک